Фотографія автора

01. Знає організацію куреня та пояснить обов’язки діловодів. Знає відзнаки курінних діловодів, хто є в проводі куреня. Може швидко з ними сконтактуватися.

УПЮ, Перша проба

Теоретичний матеріал, який допоможе юнацтву отримати необхідні знання для того, аби мати зарахованою цю точку

Курінь – це одиниця Пласту, що має свого патрона, барви, знамено, прапор та порядкове число. Курінь складається із 2-5 гуртків.

 

Зв’язковий – дійсний член УСП, якому не менше, як 21 рік, має зарахований вишкіл зв’язкових та ступінь КВ 1. Зв’язкового призначає Крайова Пластова Старшина на пропозицію Станичної Пластової Старшини.

Обов’язки зв’язкового:

 1. Слідкує за тим, щоб діяльність куреня і кожного гуртка велася згідно з пластовими приписами та вказівками КПС та в рамках плану праці станиці;
 2. Приймає всі листи, накази і застереження від СПС та КПС, повідомляє про них виховників, раду гурткових і членів куреня; відповідає за їх виконання;
 3. Репрезентує курінь назовні у справах СПС та КПС;
 4. Присутній на радах гурткових, курінних радах та курінних сходинах. Полагоджує кожне рішення рад. Має право «вето»;
 5. Контролює працю виховників;
 6. Затверджує членів куреня до іменування та заприсяження; рекомендує на іменування скобом/вірлицею;
 7. Затверджує відзначення, перестороги, попередження, виключення чи ви креслення осіб з куреня;
 8. Погоджує вибір чи звільнення курінних діловодів;
 9. Регулярно проводить сходини КВ куреня для обговорення виховних проблем куреня та інформації, що надходить із СПС та КПС;
 10.  Несе відповідальність за точну сплату внесків куреня;
 11.  Дбає про здоров’я та охороняє життя членів куреня під час пластових занять;

Відзнака:  зв’язковий носить число куреня на лівій кишені сорочки.

Рада гурткових – орган, що координує діяльність куреня. В раду гурткових входять: курінний, курінний суддя, курінний писар, курінний скарбник, гурткові усіх гуртків.

Обов’язки ради  гурткових:

 1. Виготовляє план праці куреня;
 2. Затверджує назву та символ кожного гуртка, надає їм порядкові числа;
 3. Вирішує справи, пов’язані із прийняттям нових членів у курінь та викреслення членів із куреня;
 4. Залагоджує всі справи куреня, що не входять до обов’язків окремих діловодів;
 5. Планує і проводить курінних табір;
 6. Виконує інші обов’язки, представлені зв’язковим чи членами ради гурткових;
 7. Вирішує пропозиції надання IV та III відзначення УПЮ та пересторог тим членам куреня, що провинилися;

Курінна рада – збір усіх членів куреня для вирішення важливих справ: вибір курінного проводу, ухвалення та залагодження важливих справ и потреб. Курінну раду скликає рада гурткових за згодою зв’язкового. Раду проводить курінний. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням. Вони стають правомірними в разі погодження зі зв’язковим.

Курінний:

 1. очолює свій курінь і репрезентує його;
 2. заступає зв’язкового КПС у всіх справах, що їх він йому доручить;
 3. підготовляє і здійснює план праці, намічений Курінною Радою чи сходинами Ради гурткових;
 4. провадить сходинами Ради гурткових, курінними сходинами чи збірками, мандрівками, прилюдними виступами куреня тощо;
 5. перевіряє ведення діловодств в рамках Ради гурткових;
 6. перевіряє в порозумінні з гуртковими і впорядниками працю окремих гуртків;
 7. приймає періодичні звіти від гурткових та виготовляє звіт із праці цілого куреня;
 8. веде книгу курінного, в якій записує план праці і його виконання і в якій тримає всі накази та доручення;
 9. виконує інші обов’язки, схвалені Курінною Радою.

Відзнака: курінний носить дві золоті стрічки на лівій кишені.

 

Курінний суддя (заступник курінного):

 1. заступає курінного в справах, що їх він йому доручить;
 2. має обов’язок стояти на сторожі Пластового Закону та дбати про дотримування його членами куреня;
 3. реферує та ставить відповідні внесення на сходинах Ради гурткових в справі прийняття нових членів та звільнення, викреслення чи виключення з куреня, признання пластових ступенів, проведення пластового заприсяження, іменування, надання відзначень, пересторог тощо;
 4. на основі звітів веде картотеку членів куреня і пластову готовість куреня;
 5. виготовляє рішення Ради гурткових у формі курінного наказу й відчитує його на курінних сходинах чи збірці;
 6. виконує інші обов’язки, схвалені Курінною Радою, або доручення курінного.

Відзнака: курінний суддя носить одну золоту стрічку на лівій кишені.

Курінний писар:

 1. веде книгу протоколів сходин Ради гурткових, Курінної Ради і курінних сходин;
 2. веде хроніку куреня в окремій книзі, в якій хронологічно записує працю цілого куреня;
 3. приймає і висилає листи до й від Ради гурткових, веде архів вихідних і прихідних листів і копій, зберігаючи їх дбайливо в хронологічному порядку в окремій течці;
 4. виконує інші обов’язки, схвалені Курінною Радою, або доручення курінного.

Курінний скарбник:

 1. веде записник курінного майна;
 2. має нагляд над майном куреня і гуртків;
 3. розплановує бюджет куреня, веде його касову книгу й на сходинах Ради гурткових подає касовий звіт;
 4. погоджує всі потрібні закупи для куреня;
 5. всі поквитування і посвідки тримає в якнайбільшому порядку;
 6. готовий кожночасно виказатися сальдом у готівці й оригінальними поквитуваннями;
 7. збирає від гурткових скарбників членські внески та передає їх до станиці;
 8. старається про придбання пластовими способами фондів та майна для куреня;
 9. заохочує членів куреня до пластового заробітку й ощадности;
 10. виконує інші обов’язки, схвалені Курінною Радою, або доручення курінного.

Окрім цих діловодів, що входять до ради гурткових, курінна рада вибирає хорунжого і, при потребі, інших ді­ловодів для особливих справ.

Хорунжий куреня опікується курінним знаменом та курінним прапором і виступає з ними під час виступів і свят куреня разом з двома визначуваними курінним юнаками.

Він має дбати, щоб стяг був належно й безпечно збережений. Він обов’язаний знати докладно приписи про знамена і дбати, щоб курінне і гурткове знамена мали правильну форму, розмір і написи.

Перевірка даної точки. Чому ця точка є важлива

Гра 1

Обладнання: роздруковані та порізані обов’язки всіх курінних діловодів, ватман, скотч.

Юнацтво треба поділити на дві команди. Напроти кожної команди має бути ватман, скотч і обов’язки курінних діловодів. Завдання: прибігти, витягнути якийсь обов’язок, приклеїти його на місце діловода, який його виконує і передати естафету наступному члену команди. Виграє та команда, яка швидше впорається із завданням.

Гра 2

Обладнання: листочки із назвами курінних діловодів.

Юнаки по черзі витягають листочки, де вказані діловодства в курені. Їхнє завдання – розповісти обов’язки свого діловода, не називаючи його, так, щоб інші члени гуртка здогадалися що це за діловод.

Гра 3

Обладнання: листочки із назвами курінних діловодів.

Юнаки витягають листочки із назвами курінних діловодів. Стають в лінію. За 10 кроків від них стоїть ведучий із призом в руках. Юнаки по черзі називають обов’язки курінного діловода, якого витягли. Якщо називають обов’язок правильно – роблять крок вперед, якщо неправильно – крок назад, якщо не називають – стоять на місці. Виграє той, хто швидше дістанеться до ведучого з призом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оцінка *