Фотографія автора

Світовий скаутський рух та Пласт

Пластова тематика, Старше юнацтво

Основний матеріал

Всесвітня організація скаутського руху (англ. World Organization of the Scout Movement) — міжнародна неприбуткова організація, яка об’єднує національні скаутські організації на світовому рівні. Створена у 1920 році і зараз об’єднує 31 мільйонів скаутів.

Метою ВОСР є вносити вклад у освіту молоді на засаді цінностей, що покладені у основу Скаутської присяги та Скаутського закону.

Всесвітньою організацією скаутського руху керують Конференція (з’їзд делегатів країн-членів), Комітет (законодавчий орган) та Бюро (виконавчий орган), а структурно організація ділиться на шість регіонів. Штаб-квартира організації розташована у місті Женева(Швейцарія).

Всесвітня скаутська конференція англ. World Scout Conference є керівним органом і збирається раз на три роки. Цій конференції передує Всесвітній скаутський молодіжний форум англ. World Scout Youth Forum.

 • Всесвітня скаутська конференція є загальними зборами світового скаутингу і складається з шести делегатів з кожної країни-члена. Якщо країна має більш ніж одну скаутську асоціацію, то асоціації формують федерацію для координації і представлення у світі. Основним для визнання і участі у Всесвітній скаутській конференції є прихильність цілям і принципам ВОСР та незалежність від політичного життя. Кожна країна-член ВОСР має право на шість ухвальних голосів.

Конференція збирається кожні три роки та приймається країною-членом.

 • Всесвітній скаутський комітет це головний виконавчий орган Всесвітньої скаутської конференції, що складається з обраних Конференцією на відповідні посади волонтерів. Всесвітній скаутський комітет репрезентує Всесвітню скаутську конференцію між її зборами. Комітет збирається двічі на рік, зазвичай у Женеві. Його Регулятивний комітет, що складається з голови, двох заступників та Генерального секретаря, збирається за потреби.

Комітет складається з 14 членів. Дванадцять, кожен з іншої країни, обираються на шестирічні терміни Всесвітньою скаутською конференцією. Члени комітету, обрані без огляду на їхню національність, репрезентують окрему країну, а інтереси скаутингу загалом. Станом на сьогодні головою комітету є Вільгельм Кронк з США.

 • Генеральний секретар та скарбник ВОСР входять у склад Комітету автоматично. Голови регіональних скаутських комітетів беруть участь у зустрічах Всесвітнього скаутського комітету з метою консультацій.

Всесвітнє скаутське бюро це секретаріат, що виконує рішення Конференції та Комітету. Бюро керує генеральний секретар, котрому допомагає невелика кількість технічних працівників. Працівники Бюро допомагають скаутським організаціям вдосконалювати та поширювати скаутську методу виховання шляхом проведення вишколі та тренінгів з різних ділянок. Генеральним секретарем Всесвітнього скаутського бюро є Люк Паніссо.

Бюро також допомагає у проведенні глобальних заходів на кшталт Світового скаутського джемборі, підтримує регіональні акції та тримає зв’язок між ВОСР та іншими міжнародними організаціями. Зокрема, ВОСР, як неурядова організація, презентує скаутський рух при Організації об’єднаних націй.

 • Регіони:

Територіально ВОСР поділена на шість регіонів: європейський, арабський, африканський, азійсько-тихоокеанський, інтерамериканський та євразійський. Розподіл країн за регіонами Розподіл країн за регіонами здійснює Світове скаутське бюро в Женеві.

На рівні регіону структура керівних органів виглядає так: регіональна конференція, регіональний комітет, регіональне бюро, яке напряму підпорядковується центральному бюро в Женеві, але має своїм завданням розвиток скаутингу в даному регіоні.

 • Яким чином Пласт поєднаний зі світовим рухом, історія:

В Україні існує велика кількість скаутських організацій. Частина з них є місцевими чи регіональними, і лише декілька — всеукраїнськими. Всеукраїнською скаутською організацією є Пласт, такими ж є Січ і Всеукраїнська молодіжна громадська організація “СПОК”. Саме між цими трьома організаціями тривалий час була конкуренція за вступ і право представляти Україну у ВОСР.

Наприклад, Пласт впродовж всієї своєї історії намагався стати частиною світової скаутської організації. Проте, до 1991 перешкодою цьому була відсутність самостійної, незалежної держави — адже кожна організація-член ВОСР повинна представляти якусь країну. Але й після 1991 року Пласту цього не вдалося зробити — йому, в першу чергу, закидали його патріотизм, який не дозволяє молоді з цілої України асоціювати себе з цією організацією, та непоширеність по всій території України (інші закиди, наприклад зауваження до статуту, були швидше технічними і могли бути виправлені впродовж короткого часу). В 1999 році Світова скаутська конференція в Каїрі прийняла рішення, що Пласт не може претендувати на членство у ВОСР через вище перераховані причини.

У 2005 році СПОК подав свою заявку на членство у ВОСР, проте 8 країн виступили проти цього (згідно з статутом ВОСР достатньо 5 % голосів країн-членів, щоб організація не могла претендувати на членство в світовій організації) і тому й СПОК втратив шанс буди одноосібним представником України в світовій організації.

За посередництва представників Всесвітнього скаутського бюро в 2005 році в Україні відбулась спільна нарада представників Пласту, СПОКу та Євразійського бюро на якій було прийнято рішення про створення нової організації, яка б дозволила Україні стати членом ВОСР. Створити цю організацію мали б представники Пласту, СПОКу та Січі

Офіційно організація була створена на з’їзді в 2007 році. Її назва — Національна організація скаутів України (НОСУ).

В липні 2008 року на 38-й Всесвітній скаутській конференції в Кореї НОСУ була офіційно прийнята в Всесвітню організацію скаутського руху.

Всесвітня асоціація дівчат гайдів та дівчат скауток

Метою WAGGGS є створення умов дівчатам і молодим паннам розвиватися як відповідальним громадянкам світу.

 • Заснована в 1928 р.
 • Штаб-квартира у Лондоні, ВБ
 • 145 організацій
 • 10 мільйонів скауток та гайдів
 • 5 світових регіонів

На відміну від ВОСР, Україна входить у Європейський регіон асоціації. Також, наразі є лише асоційованим членом ВАГГС, а НОСУ є повноправним членом ВОСР.

Асоціація Гайдів України (Association of Ukrainian Guides) є всеукраїнською дитячою скаутською громадською організацією, мету якої становить сприяння розвитку та формуванню соціально-зрілої жіночої особистості в її власних інтересах та в інтересах держави. АГУ було зареєстровано в Україні у 1996 році, а у 1999 році АГУ стала асоціативним членом Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дівчат-скаутів (WAGGGS).

 • Історія створення АГУ:

На початку 90-х років, коли все світове суспільство вже чітко уявляло собі неможливість подальшого існування Радянського Союзу, у Лондоні відбулося засідання Світового комітету Всесвітньої Асоціації Дівчат Гайдів та Дівчат Скаутів. Саме на цьому засіданні було прийнято рішення щодо початку розвитку гайдівського руху на території припиняючого своє існування Радянського Союзу. А для того, щоб нещодавно створеним незалежним державам не було дуже важко — вирішили за кожною республікою для моральної та матеріальної підтримки «закріпити» окрему країну, в якій Гайдинг розвивається з початку сторіччя.

Так, наприклад, Росії дісталась Англія, Білорусі — Кіпр, а Україні випала Норвегія. І вже восени 1992 року представниця Норвезької Асоціації Скаутів та Гайдів Бьорг Вальстад і координатор програм у Центральній та Східній Європі Роузі Дан вперше відвідали Україну. Цей візит став початком зародження та розвитку Гайдівського руху в Україні.

У жовтні 1994 року у Києві відбувся перший всеукраїнський тренінг для лідерів Гайдівського руху, підсумком якого стало заснування робочого комітету. Його метою була розробка програмних документів, пошук та підготовка лідерів, поширення Гайдингу.

Завдяки плідній роботі комітету вже у листопаді 1995 року відбулася Установча Конференція Асоціації Гайдів України (АГУ), в якій взяли участь представниці 13 областей України, а також гості з Норвегії та Великобританії. На Конференції був прийнятий і затверджений Статут АГУ та обрані установчі органи. У листопаді 1996 року організація була офіційно зареєстрована у Міністерстві юстиції України.

У січні 2015 року АГУ підписали договір про партнерство з Пластом, що дає змогу пластунам брати участь у заходах АГУ на рівні з членами АГУ та навпаки. Так, як АГУ є частинкою світового руху, то через цю організацію і пластуни можуть бути членами ВАГГС. Оскільки організація дівчача, то першочергово туди беруть дівчат, але є і винятки і якщо парубки дуже хочуть, то можуть також вступити в цю організацію.

Що дає Пласту така співпраця із АГУ: вільний доступ до будь-яких скаутських заходів (переважно всі міжнародні заходи відкриті для членів ВОСР та ВАГГС). Таким чином щоб взяти участь у джемборі чи тренінгу потрібно бути членом АГУ або НОСУ. Так, як останні саботують участь пластунів у міжнародних заходах. То можна писати заяву в АГУ, сплатити внесок – в рік 10 грн і спокійно їздити закордон до друзів гайдів і скаутів.

Дізнатись про те як можна вступити у АГУ можна за електронною поштою international@plast.org.ua

Окрім цього для того щоб знати завжди, що міжнародного є доступним для пластунів варто вступити у ФБ групу: Міжнародна служба Пласту та заповнити гул форму (щоб бути доданим до розсилки МС Пласту).

Серед іншого, що могло б бути корисним для виховників з точки зору міжнародного пластування.

Щороку відбуваються табори в діаспорі, влітку у Німеччині, США, Канаді, Польщі; взимку у Австралії та Аргентині. Часто на ці табори запрошують виховників з досвідом.

Щоліта відбувається безліч скаутських заходів серед яких Джемборі (міжнародні табори від 4 000 до 40 000 учасників). Для участі в таких потрібно знати англійську мову та бути членом НОСУ або АГУ (останнє бажаніше).

Окрім цього часто бувають спеціалізовані тренінги скаутські по певному напрямку куди відбирають спеціалістів у потрібній ділянці. Для участі в таких потрібно знати англійську мову. Для участі в таких потрібно знати англійську мову та бути членом НОСУ або АГУ (останнє бажаніше).

Щороку в грудні відбувається передача ВВМ у різні країни і туди може поїхати будь-хто бажаючий.

Окрім цього Пласт є зареєстрованим у програмі Erasmus+ і може відправляти волонтерів на довготривалі та короткотермінові проекти закордон.

Про це та інше можна дізнатись підписавшись на розсилку, з пластового порталу, з ФБ групи або безпосередньо за мейлом: international@plast.org.ua

Корисні посилання

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оцінка *