Фотографія автора

Впровадження внутрішньогурткових правил для підвищення ефективності роботи в гуртку

гурткова система, методичні проекти, самовиховання

Проект на здобуття І ступеня КВ УПЮ

Вступ

  При проводженні занять з юнацтвом і юнацьким гуртком зокрема дороговказом для впорядника/впорядниці завжди має слугувати правильник УПЮ. Там описані система юнацького самоврядування, повноваження діловодів, правила щодо юнацького однострою, види та формати занять гуртка і т.д. Але в процесі занять впорядник/впорядниця поступово усвідомлює, що правильник УПЮ не є вичерпним джерелом інформації для занять юнацтвом, томущо зіштовхується з багатьма дрібними моментами, проблемами в масштабах гуртка, які він не регулює або описання цих моментів є досить поверхневим і лишає багато простору для невизначеності. Мова йде в першу чергу про дисципліну і організаційні процеси на/до сходин/-ах.

  Апелювання до пластового закону та індивідуальні усні директиви впорядника/впорядниці в кожній ситуації не є виходом з ситуації, оскільки не дають можливості юнацтву на самоврядування і містять в собі багато суб’єктивізму.

  На мою думку, існує 3 виходи для усунення цієї невизначеності при виникненні такого роду моментів:

 • впровадження системи гурткових правил;
 • впровадження гурткового точкування;
 • комбінування двох попередніх методів.

  Звісно, що третій варіант є найбільш оптимальним через свою комплексність, але в даному проекті я зосереджусь на системі гурткових правил, які є найбільш близьким і важливим елементом в діяльності гуртка особисто для мене.

Дефініція “Системи гурткових правил”

  Це прописані в електронному або електронному вигляді документ з прописаними правилами, що регулюють проблемні ситуації, що регулярно виникають в процесі діяльності гуртка та спрямовані на їх вирішення. Дані правила передбачають заохочувальні завдання (НЕ покарання, оскільки їх в Пласті немає і ці завдання дійсно є заохоченням до виправлення юнаком/-чкою власної поведінки, комунікації тощо), що містять в собі виховний момент. До речі, дані правила можуть поширюватись і на впорядника/-цю і навіть краще якщо так буде (щоб мотивувати юнацтво, показуючи приклад).

  Усі члени гуртка повинні мати доступ до цього документу. Дані правила поширюються на юнаків конкретного гуртка (хоча може бути так, що члени гуртка займають посади в курінному проводі і починають використовувати цей інструмент на рівні куреня, впровадивши його через раду гурткових).

Процес провадження системи гурткових правил

  Гуртковий провід (головний орган юнацького самоврядування на рівні гуртка) в процесі організації роботи гуртка може зіштовхуватися з однотипними проблеми комунікаційного/організаційного характеру (запізнення, наявність одностроїв на сходинах і т.д.), які повторюються постійно.

  Впорядник/-ця може наштовхнути/мотивувати гуртковий провід до впровадження системи гурткових правил за допомогою гутірки, обговорення на збірці тощо, АЛЕ ключовим моментом є те, що розробкою цих правил має займатися саме юнацтво (впорядник/-ця виконує лише дорадчу роль в цьому процесі і втручається у крайніх випадках).

  В моєму розумінні мають бути наступні етапи цієї процедури:

 • розробка правил (проводиться гуртковим проводом, а також юнацтвом, що хоче долучитися до цієї ініціативи);
 • обговорення драфту документу з членами гуртка (в цьому процесі дуже важлива якісна модерація, щоб юнацтво зрозуміло доцільність впровадження цих правил, а також внесли пропозиції щодо змін або нових правил);
 • корегування правил відповідно до  внесених на обговоренні пропозицій;
 • прийняття (на сходинах шляхом голосування абсолютною/кваліфікованою більшістю).

  Впровадження даних правил в ідеалі має бути проговорено з усіма членами гуртка (наприклад якщо хтось був відсутній на обговоренні та прийнятті правил), а також зазначити дату початку дії правил. За їх виконанням має слідкувати гуртковий суддя або делегована людини у разі його/її відсутності.

  Приклад системи правил в моєму гуртку (“Пантери” в курені ч. 93 ім. Св. Ап. Андрія Первозваного)

 1. Пластун точний, саме тому юнаки мають з’являтися на усі гурткові сходини, мандрівки, акції тощо вчасно. За кожну хвилину запізнення юнак перед закриттям сходин має виконати 10 кроків ходіння качечкою (фізична вправа) під виконання гурткової пісні (рахування кроків доручається самому юнаку, довіряючи його словності, як пластуна). При попередженні мінімум за 2 години до гурткових активностей про запізнення через поважну причину юнак звільняється від виконання заохочувального завдання.
 2. Юнак не допускається до гурткових, мандрівок і т.д. сходин без пластового однострою Винятком можуть бути гурткові акції, коли гуртковий попередньо  повідомляє про необов’язкову наявність однострою або важлива причина з попередженням про відсутність однострою гурткового мінімум за 2 години до гурткової акції.
 3. Гуртковий повідомляє про активності гуртка (курінні/гурткові сходини, мандрівки, станичні акції і т.д.) або їх відсутність на вихідних кожного тижня не пізніше середи (включно). Винятком може бути повідомлення про Свято Весни, курінний вертеп, курінний табір і інші активності, підготовка до яких вимагає більше часу, ніж 2 дні (томущо зазвичай сходини у мого гуртка в суботу). Сходини відміняються у випадку невчасного повідомлення гурткового.
 4. Члени гуртка мають повідомити про присутність на активностях, в яких гурток братиме участь на вихідних до 23:59 п’ятниці (щоб організатори мали інформацію про точну кількість присутніх і могли підготуватися, якщо планується якась гра, майстерка тощо). У випадку неповідомлення або невчасного повідомлення про присутність юнак не допускається до сходин.
 5. Пластун пильний, саме тому він не відволікається на гаджети під час сходин. Винятком може бути прохання впорядника/-ці або членів  гурткового про використання їх під час сходин. Гаджети, які відволікають юнаків на сходинах, складаються у спеціальну коробку до кінця сходин, після чого повертаються власникам.

Примітки та висновки

  Після впровадження даних правил основні проблеми із запізненням, комунікацією до сходин та одностроями на гурткових акціях була вирішена і випадки застосування заохочувальних завдань за порушення правил мали поодинокий характер (якщо конкретизувати, то за пластовий рік було всього 5 випадків запізнень, 2 випадки недопущення до сходин через відсутність однострою і 1 випадок недопущення до сходин через невідповідальну комунікацію.. Важливим моментом є те, що дані правила розповсюджуються і на мене як впорядника разом із заохочувальними завданнями у разі їх порушення, що показує нашу з юнаками рівність перед встановленими правилами. Система даних правил знайшла підтримку черед усіх членів гуртка, оскільки була обговорена попередньо з ними і юнаки відповідально ставилися до виконання правил навіть без контролю гурткового судді, що свідчить про зростання власної  відповідальності.

  Варто зазначити, що в моєму гуртку в комбінації з даними правилами функціонує і гурткове точкування, яке доповнює ці правила і підвищує рівень дисципліни та ефективності роботи під час занять, проте воно додалося вже пізніше, а ключову роль зіграло саме впровадження цих правил.

  Розробка такого документу дає юнацтву досвід впровадження законодавчих ініціатив, включаючи роботу з документами, процесом їх впровадження у дію, що може знадобитися їм у майбутньому.

  Даний документ може бути трансформований у більш комплексний документ – статут гуртка (куди до правил можуть додатися інформація про гурткове гасло, пісню, опис традицій і т.д.), але це вже трохи інша тема

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *