//plastovabanka.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/vidznaka-getmanskogo-skoba.png

Витяг з правильника УПЮ частина 2  від 6 травня 1994р.

А.  Почесний  ступінь Гетьманського Пластуна Скоба – Вірлиці не  є ще одною пробою  в УПЮ. Його надається, в першу чергу, за вийнятково взірцеву працю  і поставу, а не за виповнення визначених завдань.  Пропозиції  іменування  мусять  бути  ініційовані  виховниками  кандидата/-ки,  а  не  самим юнаком чи юначкою.

Б. Передумови. Пластун-скоб/пластунка-вірлиця може отримати почесний ступінь Гетьманського Пластуна Скоба чи Гетьманської Пластунки Вірлиці, якщо:

 1. має найменше шість місяців бездоганного пластування після осягнення ступеня Скоба згл.  Вірлиці,
 2. займав/-ла провідні становища в Пласті,
 3. виказав/-ла провідницький хист,
 4. виказав/-ла взірцеву пластову поставу,
 5. здобув/-ла разом 20 відзначок пластових вмілостей протягом свого членства в УПЮ;
 6. своїм особистим і громадським життям, пластовою поставою та характером дасть підставу Плас-товому Проводові для переконання, що, як Гетьманський Пластун Скоб чи Гетьманська Пластунка Вірлиця , принесе честь i добру славу Українському Пластові, житиме строго за пластовим зако-ном і працюватиме для добра Пласту і Українського Народу.

В. Процедура номінації

 1. Пропозицію про надання почесного ступеня Гетьманського Пластуна Скоба чи Гетьманської Пла-стунки Вірлиці вносить до Головної Пластової Булави (ГПБ), через Крайову Пластову Старшину (КПС), Зв’язковий/-ва куреня УПЮ або Впорядник/-ця самостійного гуртка УПЮ кандидата/-ки.
 2. Пропозиція  мусить  включати  вичерпне  мотивування  на  письмі,  включно  з  доказом  виповнення всіх  передумов,  та  письмову  підтримку  Станичної  Старшини  чи  Проводу  Пластової  Групи  та КПС.
 3. Пропозиція іменування мусить наспіти до ГПБ коли кандидат/-ка є ще в УПЮ.

Г. Іменування.

 1. Ступінь Гетьманського Пластуна Скоба чи Гетьманської Пластунки Вірлиці надає Начальний Пластун на мотивоване внесення ГПБ.
 2. Якщо іменування не можна перевести з незалежних від канди-дата/-ки  та  внескодавців  причин ,  коли  кандидат/-ка  б  ще  в УПЮ, Начальний Пластун може виїмково надати цей ступінь кандидатові/-ці в часі його-іі оформлення в УСП або в першо-му році після переходу до УСП.
 3. Гетьманський Пластун Скоб чи Гетьманська Пластунка Вірли-ця мас право носити відзнаку та вживати титул свого ступеня теж після переходу до УСП.
 4. Іменування відбувається особливо урочисто в присутності як-найбільшої чисельності пластунів та пластунок. По виступлен-ні кандидата/-ки Начальний Пластун (або його/її уповноваже-ний-на) з’ясовує його/її заслуги та вручає відзнаку та грамоту іменування, вітаючи його/її поданням лівої руки. Його/її віта-ють  теж  і  інші присутні члени пластового проводу поданням лівої руки, а загал присутніх пластовим привітом. Іменування закінчується  відспіванням  у  поставі  на  струнко  пластового гимну.