Фотографія автора

Пластова постава. Відзначення та перестороги у Пласті

Пластова тематика, Молодше юнацтво

 • 5
  2
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0

Основний матеріал

          I.      Пластова постава:

 • на чому базується (Три Головні Обов’язки, Пластовий Закон)
 • що собою являє ( риси характеру, дії, вчинки, сповнення обов’язку)
 • як формується і виказується в житті ( самовиховання особистості, співпраця групи, загалу осіб )
 • як точкується (ким, коли, якими критеріями…)
 • життєві приклади
 • як висновок: з нею не народжуються – її здобувають

          II.      Відзначення в Пласті:

 • роль відзначення у пластовій методі виховання. Загальні положення
 • як отримати, де носити ( офіційне вмотивування, надання… )
 • види відзначень: І, ІІ, ІІІ, ІV
 • спеціальні відзначення (види і особливості)
 • як висновок: відзначення – приємна річ, але його треба заслужити, зокрема тою ж пластовою поставою

       III.      Перестороги.Викреслення та виключення з Пласту:

 • визначення, класифікація та причини непластової поведінки
 • міра відповідальності
 • І, ІІ, ІІІ пластові перестороги: підстави і порядок надання, строк дії, втрата певних прав.Загальні положення
 • роль гуртка, виховника (зв’язкового) у виправленні
 • комендантська пересторога
 • викреслення: формальні підстави і можливість поновлення
 • виключення: назад дороги немає
 • як висновок: пересторога – це ще не кінець, але причина добре подумати над своїми вчинками

Пластова постава

“Пластун чи пластунка, які стараються жити за Пластовим Законом – мають добру пластову поставу… ”(Пластовий довідник, стр.17)

Отже, коли прагнемо доброї пластової постави, то слідуємо за приписами Пластового Закону, отих нескладних 14-ти точок, котрі базовані на Трьох Головних Обов’язках пластуна і пластунки. Але бажання дотримуватись цих приписів й формувати свою власну добру пластову поставу повинне підкріплюватись певними чинниками, а саме:

 • самодисципліна й самовиховання: свідоме дотримання певних рис характеру не для загалу, а передовсім для себе, для вироблення в собі позитивних людських якостей, навичок, звичок і т. д. І тільки виховуючи себе сам, за певної підтримки виховника й впливу пластового середовища, створюєш передумови до появи і закріплення цих якостей. Добра пластова постава не повинна бути самоціллю, а лише позитивною частинкою особистості пластуна, що слугує йому корисним інструментом для поборювання перешкод в житті;
 • єдність: пластова постава певної групи чи загалу пластунів впливає на формування характерних рис його окремих членів – виробляються прикладні, загальні моделі дотримання приписів у конкретних життєвих ситуаціях, при збереженні індивідуальних граней особистості кожного.
 • невіддільність:  дотримання стилю й краси пластового духу не тільки у Пласті, а й поза ним – у буденному, повсякденному житті. Дотримання усіх точок Пластового Закону, а не лише окремих його частин, або у окремий час. Так оті виховані якості стають невід’ємною частиною характеру і особистості. Один раз навчившись плавати, зможеш триматися на плаву все життя.
 • комунікативність й товариськість: як було згадано вище, пластова постава хоч і є індивідуальним явищем, частиною кожного, але формується і виказується під впливом загалу і перед загалом. Своїм прикладом слід заохочувати інших, вести їх за собою – не гордуючи тими, хто тільки пробує ступати тернистим шляхом до ідеалу Св. Юрія.

Добра пластова постава виявляється повсякденно і всюди – в характері, в одязі, в розмові, грі , навчанні, праці чи сповненні обов’язків. Внутрішні риси постави пластуна не менш важливі. Здатність мати певний рівень знань та розвивати й вдосконалювати свої уміння/навики; бути професіоналом у своїй ділянці. Здатність дати і дотримати слова, проаналізувати ситуацію, мати сміливість взяти на себе провід й гідно сповнити обов’язок. Постійний, не позірний (не для загалу), щирий прояв цих якостей, а не окремих елементів – і є тим, про що пишуть у звітах “пластун виказав добру пластову поставу”.

Точкування пластової постави допомагає виховнику чи проводу оцінити поставу окремих осіб  протягом певного часового періоду, заохотити їх або поправити, допомогти вдосконалитись.

В гуртку точкуванням займається виховник і/або суддя. В курені –  курінний суддя доповідає Раді Гурткових про стан пластової постави і рекомендованих на відзначення /пересторогу.

Відзначення у Пласті

Відзначення в УПЮ існують для вирізнення одиниць, поведінка та діяльність яких були зразком та прикладом, гідним до наслідування іншими членами даного гуртка, куреня чи іншого середовища. Відзначаючи тих, які виявили себе зразковими, виховники хочуть заохотити юнацтво до стремління бути кращими.

Кожен потребує певного визнання, пошани серед оточуючих. Відзначення допомагають ствердити позитивну самооцінку пластуна, показати йому, що він на правильному шляху. Здобуток відзначеної особи заохочує юнацтво з її оточення й собі прагнути до звершень у справедливому змаганні. Пластове відзначення не є нагородою за “пластовість”, воно не є обов’язковим. Радше за все, відзначення – це підказка, живий приклад, як треба поводитись і чий приклад можна наслідувати.

Є чотири юнацькі відзначення (І, ІІ, ІІІ, ІV), Бронзовий Хрест за Геройський Чин та Залізний Пластовий Хрест.

Всі без винятку відзначення:

 • визнаються та надаються тільки індивідуально;
 • можна одержувати вез уваги на пластовий ступінь чи черговість багато разів, але за діяльність у певний період часу – тільки один раз;
 • носяться безпосередньо над лівою кишенею пластової сорочки впродовж всього членства в УПЮ ;
 • надається при урочистих нагодах за присутності інших пластунів ;
 • проголошуються в курінному наказі та реєструються в
  картотеці куреня, незалежно від того хто це відзначення надав; в залежності від
  ступеня відзначення воно також реєструється на відповідному рівні (станиця, край) ;

Після переходу до УСП дозволяється носити тільки відзнаку І-го відзначення і відзнаки Бронзового Хреста за Геройський Чин та Залізного Пластового Хреста.

 

І, ІІ, ІІІ, ІV відзначення має свою відзнаку, на якій зображено: пластовий вузол, число відзначення і один символ пластового кличу СКОБ.

 І-ше відзначення

– надає КПС на пропозицію Крайового коменданта чи референта УПЮ за особливо зразкову пластову поставу та надзвичайну діяльність на терені краю. Пропозиція має бути підтриманою зв’язковим та Станичною Старшиною.

ІІ-ге відзначення

– надає Станична Старшина на пропозицію зв’язкового за зразкову пластову поставу та непересічну діяльність на терені станиці чи на крайовому або міжкрайовому таборі чи вишколі.

ІІІ-тє відзначення

– надає зв’язковий за зразкову пластову поставу та визначну діяльність у курені, станиці чи на таборі або вишколі.

ІV-те відзначення

– надає виховник або зв’язковий куреня за зразкову пластову поставу та визначну діяльність у гуртку, курені, станиці чи на таборі або вишколі.

Бронзовий Хрест за Геройський Чин

– це відзначення за врятування життя або інший геройський вчинок надає Начальний Пластун на пропозицію ГПБ на підставі документованого подання дотичної КПС.

Залізний Пластовий Хрест

– це відзначення за геройські вчинки у боротьбі за Батьківщину надає Начальний Пластун на пропозицію куреня і КПС, за згоди ГПБ. За поляглих геройською смертю це відзначення отримує родина загиблого пластуна або його курінь.

Перестороги у Пласті 

В Пласті кари не є потрібні й їх не надається. Молодь належить до Пласту добровільно, отже має власну добру волю самовиховуватися і ставати кращою. Якщо вона при цьому часом помиляється, немає потреби її карати – досить звернути її увагу на помилки й застерегти перед їх повторенням. Силувати до доброго тих, хто, незважаючи на перестороги, не виявляють бажання виправлятися і ставати кращими, або свідчать, що є нездатними виправити свої помилки, Пласт не має ані змоги ані потреби.

Коли ж будуть докази, що застосування пересторог супроти юнака не забезпечує оточення перед його непластовою поставою і поведінкою, тоді супроти такого юнака застосовуємо виключення із УПЮ. Перестороги є призначені тільки для юнаків, що склали Пластову Присягу. Перестороги є свідченням, що юнак/-чка своїм вчинком або поведінкою порушив свою Пластову Присягу. Перестороги надаються залежно від черги одержання або  міри провини: перша персторога, друга пересторога і третя пересторога (щораз рішучіше даючи зрозуміти юнакові його провину, оголошуються перед щораз більшим загалом пластунів). Коли ж дані перестороги не мали успіху, тоді остаточно стверджуємо, що даний юнак зломив свою Пластову Присягу і цим заслужив на виключення з Пласту. Окрім вищеназваних пересторог у Пласті не вільно застосовувати ніяких інших дисциплінарних методів.

Перша пересторога

Коли юнак вчинить щось не по-пластовому і легковажно й свідомо порушить один із Головних Обов’язків Пластуна чи одну з точок Пластового Закону або супроти Пластових Обов’язків, тоді цю справу слід обговорити на сходинах гуртка або на сходинах Ради гурткових (якщо це член курінного проводу). Якщо виявиться незаперечний доказ вини, тоді виховник гуртка або Зв’язковий КПС надає першу пересторогу, яку проголошується в курінному наказі та вписується в особисту картотеку юнака. Завданням усіх членів гуртка є всіма способами допомагати другові поправити свою поведінку, але водночас не потурати йому, і  дати зрозуміти,що він провинився.

Друга пересторога

Коли пластун, який отримав уже першу пересторогу, знову провиниться супроти Пластової Присяги або супроти якоїсь точки Пластового Закону, тоді  виховник чи гуртковий провід зобов’язаний зголосити це Раді гурткових та Зв’язковому КПС. Після проведення слідства Зв’язковий КПС може надати винному другу пересторогу, її слід подати до відома всім членам куреня в курінному наказі і зареєструвати в особистій картотеці пластуна. Про другу пересторогу Зв’язковий КПС усно або листом повинен повідомити батьків чи опікуна.

Третя пересторога

У випадку ще одної провини, третю (й останню) пересторогу з попередженням про можливе виключення з Пласту надає винному Зв’язковий КПС( після відповідного з’ясування обставин та вини). Отримавши третю пересторогу, юнак/чка має написати і підписати протокол з визнанням своєї вини і проханням дати йому ще один раз можливість виправитися. Цей протокол залишається в актах куреня. Третю пересторогу слід подати до відома на збірці у курінному наказі й зареєструвати в особистій картотеці юнака. Про третю пересторогу Зв’язковий КПС усно або листом мусить повідомити батьків чи опікуна юнака.

Якщо юнак виправив свою поведінку, перестороги йому можуть бути скасовані та викреслені з реєстру: І-ша – після 3-х місяців, ІІ-га  – 6-и місяців і ІІІ-я після 1-го року.

 Комендантська пересторога

За провини під час пластових занять (табір, зустріч, чи ман­дрівка), які організує і переводить хтось інший ніж курінь юнака чи місцева
станиця, комендант (і тільки комендант чи головний керівник заняття) може
надати так звану Комендантську Пересторогу.

 • Комендантську пересторогу надається коли юнак вчинить дії, які є доказом того, що він легковажно і свідомо порушив один із ТрьохГоловних Обов’язків пластуна чи одну з точок Пластового Закону.
 • У випадку, коли поведінка юнака загрожувала б здоров’ю чи безпеці його самого чи інших пластунів або перешкоджувала б нормальним заняттям, комендант може надати комендантську пересторогу з одночасним відісланням юнака додому, повідомляючи про це батьків чи опікуна та Зв’язкового КПС.

Викреслення

Юнака викреслюється з Пласту не коли він різко провиняється проти Пластового Закону, а коли він з якихось причин втрачає охоту пластувати, однак не маює сміливости чи рішучости добровільно виступити з Пласту.

Викреслення з  Пласту наступає:

 • коли юнак пропускає пластові зайняття надто часто без виправдання впродовж довшого часу чи означеного Радою гурткових терміну;
 • коли юнак не платить членського внеску без виправдання;
 • коли хоче добровільно виступити з Пласту, але не виконав приписаних для цього вимог.

Юнаки, яких Рада гурткових вирішила викреслити з куреня, автома­тично втрачають усі свої права і не можуть брати участи в пластових сходинах і
заняттях ні носити пластового однострою.

Викреслений може бути наново прийнятий до Пласту, якщо він може переконливо довести, що причини попереднього викреслення більше не існують і на його поновне прийняття буде згода: гуртка до якого хоче вступити, Ради гурткових куреня та місцевого СПС. Наново прийнятим до Пласту повертаються попередньо отримані ступені, відзначення, вмілості тощо.

   Виключення

 • Коли є докази, що стосування пересторог супроти юнака не забезпечує оточення перед його непластовою поставою і поведінкою, тоді супроти такого юнака застосовуємо виключення із УПЮ
 • Виключення з Пласту застосовується до юнака тоді коли, не зважаючи на всі отримані перестороги, він далі діє на шкоду власну, шкоду інших пластунів і на шкоду Пласту, або коли він свідомо так провинився, що застосування тільки пластових пересторог було б занадто лагідним засобом, а зокрема коли вчинив злочин, що порушує державний закон.
 • Рішення про виключення звичайно спершу приймає Рада гурткових, яка за згодою Зв’язкового КПС передає справу до вирішення СПС. У випадку вчинення злочину, що порушує державний закон СПС може з власної ініціятиви вирішити про виключення.
 • Юнаки, яких Рада гурткових чи СПС вирішила виключити з Пласту, автоматично припинені в усіх своїх правах і не можуть брати участи в пластових сходинах і зайняттях ані носити пластового однострою.

Виключені з Пласту не мають права повернутися в члени Пласту.

Відгуки

 1. Дякую, допомогло здати пробу

 2. Дякую. Перенесла цю чудову гутірку в Prezi, якщо потрібно, користуйтеся :). Назва та ж

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оцінка *