Фотографія автора

07. Знає головні географічні характеристики України (площа, населення, області, інше), головні події з історії України (Перші та другі визвольні змагання, десидентський рух, відновлення незалежності, Майдани)

УПЮ, Перша проба

Теоретичний матеріал, який допоможе юнацтву отримати необхідні знання для того, аби мати зарахованою цю точку

Географічні особливості України

Площа: 603 700 км²

Країни з якими межує: Росія (на сході), Білорусь (на півночі), Польща, Угорщина, Словаччина (на Заході), Румунія та Молдова (на південному Заході), на Півдні омивається Чорним та Азовськими морями

Населення: 46 млн.

Півострів: на півдні знаходиться Кримський півострів, що омивається Чорним морем.

Крайні точки:

  • Південь – мис Сарич, Крим
  • Схід – село Червона  зірка, Луганська область
  • Захід – м. Чоп, Закарпатська область
  • Північ – с. Петрівка, Чернігівська область

Географічний центр: с. Добровеличівка, Кіровоградська область

Географія:Україна знаходиться  в зоні Східно – Європейської рівнини, в зоні мішаних та соснових лісів, лісостепу та степу. Більшу територію України покривають чорноземи. На півночі поширений також сірий лісовий та дерново-підзолистий ґрунти, на Півдні каштанові ґрунти.

Клімат помірно континентальний з деякими відмінностями в Карпатах та Криму. А саме на південному узбережжі Кримського півострову клімат субтропічний середземноморського типу.

95% території є рівнинною. На південному Заході знаходяться гори Карпати (найвища точка Говерла, 2061м) і в південній частині Кримського півострову знаходяться Кримські гори (найвища точка Роман-Кош, 1545м). Основними низовинами є Причорноморська, Закарпатська та Поліська, а основними височинами Подільська та Придніпровська.

Найбільшими річками  України є Дніпро (протікає по всій території України з півночі на південь та впадає в Чорне море), Дністер (протікає по західних областях та впадає в Чорне море), Південний Буг (впадає в Чорне море), Західний Буг (впадає в Балтійське море), Десна (протікає в Чернігівській та Сумській областях та впадає в Дніпро). Також на території України знаходяться такі річки як Ворскла (Полтавська область), Тиса (Закарпатська область), Стир (бере початок в Волинській області), Прут, Донець, гирло Дунаю (кордон між Румунією та Півднем Одеської області). Найбільшим озером в Україні є Світязь у Волинській області. В Тернопільській області знаходиться найдовша в світі гіпсова печера та друга за довжиною серед печер взагалі – печера Оптимістична (протяжність – 216 км).

Охорона природи. В Україні знаходяться чотири біосферні заповідники – “Асканія-Нова”, Дунайський, Карпатський та Чорноморський. Окрім того функціонують природні заповідники та національні природні парки.

Адміністративний устрій України складають 24 області, а також Автономна республіка Крим. Міста Київ та Севастополь мають особливий державний статус.

Західні області: Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька

Північні області: Волинська, Рівненська, Чернігівська, Сумська

Центральні області: Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська

Східні області: Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська

Південні області: Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Одеська.

Найбільшими містами України є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів.

Головні події з історії України

В даному додатку визначені основні етапи історії України та найважливіші дати того чи іншого періоду

1. Стародавня історія України
V – середина ІІІ тисячоліття до н.е. – Трипільська культура
На території України осідали різні кочові племена. Спершу це були кімерійці, потім скіфи, а згодом сармати. Крім цього на територій сучасного Кримського півострову хзнаходились такі грецькі колонії як Херсонес, Ольвія, Тир, Пантікапей та Феодосія, а також Боспорська держава, сторицею якрї був Пантікапей.

2. Київська Русь
882 р. – обєднання північних та південних Руських земель князем Олегом
988р. – хрещення Русі
1097р. – Любецький зїзд князів, яктй призвів до послаблення держави та міжусобних війн. Згідно з ним кожен князь володів своєю волостю.
1132 – розпад Київської Русі
1187 – перша згадка слова Україна в письмових джерелах
Основні постаті: Аскольд та Дир, князь Олег (обєднав землі та зробив Київ столицею, син Рюрика, від якого пішла династія Рюриковичів), князь Ігор, княгиня Ольга (прийняла християнство та провела ряд реформ), князь Святослав (розгрмив Хозаоський каганат), князь Володимир Великий (здійнив хрещення Русі), князь Ярослав Мудрий (звів збірку законів «Руська правда», заснував Києво-Печерську владу), Володимир Мономах (призупинив міжусобні війни після смерті Ярослава та додав до «Руськрї правди» «Устав»).
В 1241 році після навали Батия Русь опиняється під владою Золотої Орди, що означало втрату незалежності.

3. Литовсько-руська доба
До складу Литовського князівства ввійшли такі українські землі – Київщина, Чернігівшина, Поділля, Брацлавщина. До Польського королівства війшли Галицьке та Холмське князівство. Слід зазначити, що у складі Литовської держави українці мали широкі права і тільки з укладенням Кревської унії,згідно якрї утворювалось Польсько –литовське князівство, почалось ополячення українського населення.
1385 р. – укладення Кревської унії
1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
1556 р – заснування Запорізької Січі на острові Мала Хортиця Дмитром Вишневецьким
1569 р – Люблінська унія, утворення Речі Посполитої
1596р – Берестейська унія, утворення греко – католицької церкви

4. Козацтво XV – XVII століття
В 16 ст. групи втікачів з Речі Посполитої почали формувати поселення та вести своє господарство, зокрема обороняти свої землі від нападів татар. Таким чином починає формуватись Запорізька Січ.
1621 р. – Хотинська війна під проводом Петра Конашевича Сагайдачного
1637–1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;
1632 р. – утворення Києво-Могилянської академії.
1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;
1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;
1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;
1654 р. – укладення українсько-російського договору, Переяславська рада, укладення Березневих статей

5. Козацтво після Перяславської ради
1658 – 1686 – Руїна
1667 р. – Андрусівський договір;
1686 р. – „Вічний мир”, згідно з яким Україна була поділена по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою.
1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи;
1710 р. – ухвалення Конституції Пилипа Орлика.
1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства;
1768 р. – Коліївщина
1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі;
1783 р. – царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні
Постаті: Іван Виговський, Петро Дорошенко, Данило Апостол, Пилип Орлик, Іван Мазепа, Юрій Хмельницький, Кирило Розумовський

6. України наприкінці 18 століття та на початку 19століття
1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;
1821- діяльність Південного товариства
грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;
1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївськоготовариства.
1833-1837 рр. – діяльність „Руської трійці”;
1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині.
1805 р. – відкриття університету у Харкові;
1834 р. – відкриття університету в Києві.
Постаті: І. Котляревський, М. Костомаров, П. Куліш, М.Гулак, Т. Шевченко, М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я.Головацький

7. Україна в другій половині 19 століття
1853-1856 рр. – Кримська війна;
1863 рр. – Валуєвський циркуляр;
1876 р. – Емський указ.
1868 р. – створення у Львові товариства „Просвіта”;
1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка (від 1892 р. – наукового товариства ім. Т.Шевченка);

8. Перша світова війна
Серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ);
Березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;
Квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;
Червень 1917 р. – Перший Універсал Центральної Ради;
Липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;
Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;
Січень 1918 р. – Четвертий Універсал Центральної Ради.
Постаті: Михайло Грушевський, Микола Міхновський

9. Боротьба за незалежність
січень (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу;
березень 1918 р. – відновлення влади УЦР в умовах окупації;
29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського;
14 листопада 1918 р. – утворення Директорії;
листопад 1918 р. – проголошення ЗУНР;
22 січня 1919 р. – Акт злуки;
листопад 1918 – листопад 1921 р. – друга радянсько-українська війна.
Постаті: Павло Скоропадський, Володимир Винниченко, Євген Петрушевич, Симон Петлюра, Дмитро Вітовський

10. Україна в складі СРР
1921-1923 рр. – голод в Україні;
1923-1933 рр. – Політика «українізації»;
1925 р. – завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію;
1927 р. – завершення відбудови сільського господарства, курс на колективізацію;
1928 р. – «Шахтинська справа».
1932-1933 рр. – Голодомор в Україні;
1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва;
1937 р. – завершення колективізації в Україні
1929 р. – утворення ОУН;
15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.
Постаті: представники «розстріляного відродження», Євген Коноваець, Степан Бандера, Августин Волошин, Дмитро Донцов, Андрей Шептицький, Андрій Мельник

11. Україна в час 2-гої світової війни.
17 вересня 1939 р. – Червона армія перейшла польський кордон;
15 листопада 1939 р. – Західну Україну включено до складу УРСР;
2 серпня 1940 р. – Бессарабію і Північну Буковину включено до складу УРСР;
30 червня 1941 р. – проголошення Акту про відновлення Української Держави;
6 листопада 1943 р. – визволення Києва;
9 травня 1945 р. – День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

12. Україна після війни та до здобуття незалежності
квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;
1946-1947 рр. – голод в Україні;
лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР.
1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.
квітень 1985 р. – початок “перебудови”;
26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильської АЕС;
вересень 1989 р. – виникнення Народного Руху України (Народний рух України за перебудову);
16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;
24 серпня 1991 р. – Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України;
1 грудня 1991 р. – референдум і вибори Президента України.
Постаті: Роман Шухевич, Йосип Сліпий, українські дисиденти, Леонід Кравчук

13. Україна в умовах незалежності
6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України;
липень 1994 р. – Л.Кучму обрано Президентом України;
1995 р. – Україна стає членом Ради Європи;
28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України;
грудень 2004 р. – Президентом України обрано В.Ющенка

Перевірка даної точки. Чому ця точка є важлива

Гра 1

Виховнику потрібно підготувати макет карти України на ватмані та окремі менші макети географічних об’єктів України( тобто вирізані з картону моделі річок, гір, міст). Серед цих моделей мусять бути наступні об’єкти:

– найбільші річки( Дніпро, Дністер, Десна, Дунай, Південний Буг, Прип’ять)

– гірські масиви( Карпати, Кримські гори)

– найвищі вершини двох масивів( Говерла 2061м, Роман – Кош 1545м)

– столицю та Севастополь

– Кримський півострів

– Чорне та Азовське море

– країни, з якими межує Україна

– позначення лісів, лісостепу та степу

– позначення 24 областей з їхніми обласними центрами

– центр Європи

– крайні зх., сх., пд., пн. Точки( с. Чоп, с. Червона  зірка, мис Сарич, с. Петрівка)

– низовини та височини( Причорноморська, Закарпатська, Поліська низовини та Подільська, Придніпровська височини)

Кожна карточка має бути образним зображенням відповідного об’єкту (річка – хвилястої форми та синього кольору, сусідні країни з зображенням прапору, на карточках з лісами чи лісостепом просто намалювати або тільки дерева або разом з степовою зоною). На звороті кожної з карточок наклеєний текст з найважливішою інформацією про даний об’єкт. Корисної інформації має бути небагато, тільки найголовніше.

Отже виховник має пустий макет карти України тільки з позначенням кордонів. В ході гри він зачитує частину інформації про якийсь географічний об’єкт, а юнак має здогадатись про що йде мова, продовжити виховника і можливо додати щось від себе (включаючи спогади про те, як він наприклад відпочивав там з батьками), а потім покласти карточку на правильне місце.

Починати потрібно з сусідніх країн, областей, Кримського півострова. Столиці та Севастополя, моря, позначення лісів, лісостепу та степу, височин та низовин, гір, вершин, річок, крайні точки та центр Європи. Додатково з боку потрібно написати площу України( 603,7 км).

Пропонуємо підготувати наступня картки для проведення гри:

Гра 2

Варіант гри Кіма. Юнакам показуються фотографії з зображенням певного регіону, гір, міста. Після того, як фотографії закриваються, юнацтво має розказати і пояснити що є зображене на фото( яке місто, який регіон) і чому вони так думають. Також можна давати юнакам фотографії для тог, щоб вони погрупували їх по регіонах.

Гра 3

«Хронометр». Виховник та юнацтво стають в коло. Виховник бере м’ячик та кидає його комусь з кола, а той кидає іншому поки всі один раз не зловлять м’ячик. Виховник перший раз називає якусь дату та подію. Той, хто потім ловить м’яч називає іншу дату та подію і так кожен наступний, але всі дати мають бути в хронологічній послідовності та пов’язані між собою. Після того як м’яч пройшовся в одному напрямку, останній хто кидав м’яч пускає його в зворотному і дати та події починають називатись в зворотному порядку. Варіантом може бути кидання  кількох кольорових м’ячів, кожен з який позначає іншу добу.

Гра 4

«Історик» Гурток стає в коло. Посередині стає виховник, який і є істориком. Виховником починає розповідь про якусь історичну подію. Наприклад: « В серпні 1991 року Верховна рада….». Не доказуючи до кінця він вказує на когось з кола і той має продовжити почату історію: « ухвалила декларацію про незалежність України, яка була підтверджена всенародним референдумом 1 грудня 1991 року». Якщо юнак продовжує історію та не робить помилок, він залишається в колі. Якщо ж він не може дати відповіді, він стає наступним істориком. Перемагає той, хто ні разу не був істориком.

Гра 5

Роздрукуйте завчасно подане нижче завдання та запропонуйте юнацтву розшифрувати заховані міста України.

Гра 6

Для гри необхідно попередньо роздрукувати на аркушах паперу контури території України.

Далі кожен учасник гри отримує такий аркуш та одну з епох історії України: доісторична, Київської Русі, княжа доба, Гетьманщина, Україна в складі Російської імперії, Україна в міжвоєнний період, німецька окупація в час Другої світової війни, післявоєнний період, здобуття незалежності .країна. За якнайкоротший період часу учасники повинні зобразити на карті ті держави, які в задану їм епоху оточували нашу державу, а також яка частина теперішньої України належала якій державі. Всі ці позначення потрібно робити схематичними і простими, щоб вони були простими для сприйняття та розуміння. На карті потрібно написати найважливіші дати та події, які відбулись в той час і якщо це можливо, то вказати місце, де вона відбулась. Перемагає той, хто найшвидше впорається з завданням і водночас дасть найповнішу інформацію.

Відгуки

  1. головний провідник сучасної україни

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оцінка *